Brama Opatowska w Sandomierzu jest jedyną zachowaną bramą w systemie murów miejskich. Niegdyś w Sandomierzu były cztery bramy wjazdowe, do dziś zachowała się tylko jedna. Brama Opatowska zostałą wybudowana w drugiej połowie czternastego wieku z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Przez bramę prowadzi reprezentacyjne wejście na Stare Miasto. Na szczyt bramy prowadzą schody, gdzie umieszczono taras widokowy.
podziemnaTrasa2

Z tarasu widokowego Bramy Opatowskiej rozciąga się przepiękna panorama Sandomierza. Widać przełom Wisły, widać Góry Pieprzowe widać też część starej części oraz nowej części Sandomierza. Brama Opatowska dostępna jest przez cały rok. Opłata za zwiedzanie pobierana jest na miejscu w postaci biletów wstępu.